Skip to content

Badania diagnostyczne chorób oczu i wad wzroku

ZAREJESTRUJ SIĘ

Nasz sprzęt

KOHERENTNY TOMOGRAF OPTYCZNY 3D DRI OCT Triton

Technologia Swept Source (SS OCT) daje nowe możliwości w zakresie obrazowania struktur oka. W porównaniu do najbardziej w chwili obecnej rozpowrzechnianych aparatów spektralnych (SOCT) umożliwia uzyskanie znacznie większej szybkości skanowania, dużo lepszej penetracji struktur oka aż po twardówkę oraz uzyskanie lepszej końcowej rozdzielczości uzyskanych obrazów. Zastosowanie w SS OCT TRITON długości fali 1050nm (podczerwień) zapewnia znacznie lepszą penetrację tkanek niż światło czerwone stosowane w SOCT. Światło podczerwone ulega również mniejszemu rozproszeniu, co umożliwia lepszą wizualizację tylnej kory ciała szklistego i jej struktury. Ponadto, w aparatach SOCT istotnym ograniczeniem w obrazowaniu struktur oka jest spektrometr, którego nieliniowa charakterystyka czułości dodatkowo ogranicza możliwość uzyskania dobrej jakości skanu jednocześnie w naczyniówce i szklistce. Technologia Swept Source nie wymaga stosowania spektrometru.Dzięki opisanym powyżej właściwościom swept source DRI OCT TRITON to aparat, który umożliwia zajrzenie głębiej w struktury ludzkiego oka.

Daje możliwość:

  1. Jednoczesnego uzyskiwania wysokiej jakości obrazu ciała szklistego, siatkówki, naczyniówki i twardówki,
  2. Wizualizacji szklistki z możliwością uwidocznienia zróżnicowania jej struktury,
  3. Automatycznego tworzenia map grubości i objętości warstw siatkówki i naczyniówki (RFNL),
  4. Uzyskanie znacznie lepszej jakości skanów OCT u pacjentów ze zmniejszoną przeziernością ośrodków optycznych, w tym z zaćmą oraz niekorzystną wadą refrakcji,
  5. Dzięki dużej maksymalnej szerokości skanów (12 mm) aparat ma możliwość jednoczesnego obrazowania obszaru plamki i tarczy nerwu (RFNL),
  6. Wysoka przenikalność i niskie rozproszenie światła pozwala na uzyskiwanie wysokiej jakości, wolnych od artefaktów przekrojów przedniego odcinka.

Dodatkową zaletą użycia w badaniu światła podczerwonego jest brak widocznych dla pacjenta linii skanujących, które powodują często utratę fiksacji i pogorszenie jakości badania. Aparat TRITON jednocześnie z wykonywaniem przekrojów OCT wykonuje kolorowe zdjęcia dna oka skorelowane ze skanami, które może być zastąpione zdjęciem z autofluorescencją (funkcja autofluo oraz angiografia fluoresceinowa są dostępne w aparacie TRITON (plus)). W urządzeniu zaimplementowano rozbudowane funkcje jaskrowe z bazą danych normatywnych. Dzięki dużemu obszarowi skanowania (maksymalnie 12×9 mm) można przy jednym skanowaniu dokonać diagnostyki obrazowej i jakościowej obszaru plamki, zmierzyć grubość warstwy włókien nerwowych wokół tarczy, komórek zwojowych w obszarze centralnym oraz uzyskać dane topograficzne tarczy nerwu wzrokowego.

ULTRA Q REFLEX

Pierwszy na świecie laser dedykowany do zabiegów Witreolizy! Laser wyróżnia skoncentrowana wiązka o ultra-gaussowskim profilu oraz zastosowany Q-switch pozwalający uzyskać plazmę przy niskiej energii, wynoszącej nawet 1.8 mJ (w powietrzu), co chroni tkanki otaczające ciało szkliste. Dzięki zaawansowanej optyce możliwe jest wykonywanie witreolizy (jak również kapsulotomii i irydotomii) przy użyciu mniejszej ilości impulsów i mniejszych energii, co znacznie obniża możliwość niepożądanych uszkodzeń oraz podnosi poziom kontroli nad procedurą. Precyzję lokalizowania mętów i prawidłowego umiejscawiania ogniska lasera zapewnia dwupunktowy system celowniczy o tolerancji do 8 mikronów.

VALON 5G

to laser typu multispot. Zastosowana w nim technologia pozwala na ultra szybkie i niemal bezbolesne leczenie. Wykonanie pełnej pan-retinal koagulacji z jego wykorzystaniem zajmuje około 6 minut. Jest to możliwe, ponieważ laser ten może dostarczyć do siatkówki oka nawet kilkadziesiąt impaktów, ułożonych w wybranym kształcie, w ciągu 10 – 30 [ms].

GDX PRO

to nowoczesne urządzenie pozwala zobrazować stan nerwu wzrokowego. Badanie jest szczególnie przydatne w ocenie stopnia zaawansowania jaskry. Jest – obok pomiarów ciśnienia, perymetrii – złotym standardem w wykrywaniu i ocenie leczenia jaskry.

TMS 5

urządzenie obrazujące rogówkę – jej przednią i tylną powierzchnię. Pozwala nam ocenić astygmatyzm a także zdiagnozować stożek rogówki w najwcześniejszym stadium choroby. Możemy także zbada głębokość komory przedniej- ten parametr jest potrzebny przy kwalifikowaniu do doszczepienia soczewki fakijnej. TMS 5 to nowoczesne urządzenie dające pacjentowi niezwykły komfort badania: test trwa 0,3 sekundy i możemy wykonać je nawet przy pełnym oświetleniu.

ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA

badanie to pozwala ocenić stan naczyń krwionośnych w oku. Badanie potrzebne w diagnostyce AMD, zmian cukrzycowych, schorzeń siatkówki.

W LIBERMEDIC wykonujemy badania diagnostyczne wad i chorób oczu u dorosłych i u dzieci. Dzięki nowoczesnym urządzeniom możemy zdiagnozować krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, zaćmę, jaskrę, AMD, stożek rogówki