Skip to content

TOMASZ GAŁECKI lekarz specjalista okulistyki

Jestem lekarzem specjalistą okulistyki a moje doświadczenie zawodowe łączy się przede wszystkim z leczeniem operacyjnym (chirurgią) i pełną diagnostyką chorób przedniego odcinka oka: przede wszystkim zaćmy i jaskry. W codziennej praktyce – poza wykonywaniem zabiegów usunięcia zaćmy i zabiegów przeciwjaskrowych – zajmuję się leczeniem zachowawczym oraz diagnostyką. Jedną z metod diagnostycznych, która jest dla mnie szczególnie ciekawa i pozwala na zobrazowanie stanu soczewki, komory przedniej, ocenę kąta przesączania jest badanie UBM a drugim, obrazującym stan siatkówki – jest USG. W zakresie wykonywania i analizy wyników tych badań prowadzę kursy doszkalające dla lekarzy okulistów.

Moje doświadczenie zawodowe od wielu lat zdobywam w SPKSO. Przez ponad 10 lat pełniłem tu funkcję kierownika poradni jaskrowej. Mam także bardzo duże doświadczenie w kwalifikowaniu pacjentów do zabiegów zaćmy – z soczewkami jednoogniskowymi oraz soczewkami premium i torycznymi. Zabiegów usunięcia zaćmy wykonałem już kilkanaście tysięcy. Kilka lat temu rozpoczęliśmy również wykonywanie zabiegów RLE – technicznie podobnych do operacji zaćmy ale mających na celu skorygowanie dużej wady wzroku za pomocą wszczepu soczewek. Takie operacje – dziś są już coraz bardziej popularne, ale niewielu chirurgów ma w nich doświadczenie. Takich zabiegów wykonałem już ponad 5 000.

Wykonuję także zabiegi przeciwjaskrowe: ambulatoryjnie irydotomię laserową czy irydoplastykę a także chirurgiczne: kanaloplastykę, wszczepianie implantów przeciwjaskrowych czy trabekulektomię. Czasem jest potrzeba wykonania jednoczasowo operacji jaskry i zaćmy i to również nie stanowi dla mnie problemu.

Od ponad 13 lat pracuję w SPKSO w Warszawie a od kilku lat również w klinice Pani Profesor Iwony Grabskiej-Liberek – LIBERMEDIC.

Jestem autorem licznych publikacji oraz wystąpień na zjazdach krajowych I zagranicznych. Od wielu lat jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, The European Society of Cataract and Refractive Surgeons oraz Societas Ophthalmologica Europea.


Czym zajmuję się w Libermedic?

• przyjmuję pacjentów przede wszystkim z chorobami przedniego odcinka oka
• kwalifikuję i wszczepiam soczewki jednoogniskowe, wieloogniskowe, toryczne, EDOF – w zabiegach zaćmy i RLE (refrakcyjna wymiana soczewek) , oraz soczewki fakijne
• wykonuję również liczne zabiegi przeciwjaskrowe takie jak trabekulektomia, sklerektomia głęboka, kanaloplastyka, wszczepianie implantów ExPress, XEN, i-stenta
• wykonuję także zabiegi laserowe takie jak irydotomia i kapsuloptomia
• wykonuję badnia UBM i USG

Call Now ButtonZadzwoń do LIBERMEDIC