IWONA GRABSKA–LIBEREK Prof. dr hab. n. med.

IWONA GRABSKA–LIBEREK

Prof. dr hab. n. med.

Urodziłam się w Białymstoku. Ukończyłam XXI LO. im H. Kołłątaja w Warszawie. Studia ukończyłam  w Warszawskiej Akademii Medycznej na I Wydziale Lekarskim.

Jestem Dyrektorem Banku Tkanek Oka w Warszawie.  A od 2004 jestem  kierownikiem Kliniki  Okulistyki CMKP w SPSK im. W. Orłowskiego. Od 2009 roku jestem konsultantem województwa mazowieckiego ds. okulistyki.

Od 2010 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a obecnie poprzednim Prezesem PTO.

Jestem także Ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych .

Od roku 1996 datuje się moje zainteresowanie chirurgią refrakcyjną.

 1. Wdrożyłam do stosowania w tym czasie soczewki fakijne do korekcji krótkowzroczności (wszczepienie pierwszych w Polsce fakijnych soczewek zwijalnych z małego cięcia). Wszczepiane soczewki umożliwiają pacjentom z wysokimi wadami wzroku zaprzestanie noszenia okularów. W wielu przypadkach maksymalna korekcja okularowa lub soczewkami kontaktowymi była niemożliwa – dzięki tej metodzie pacjenci widzą lepiej niż w okularach, mogą także podejmować prace do tej pory dla nich niedostępne.
 2. Zastosowałam jako pierwsza w Polsce metodę Epi-Lasik w laserowej korekcji wad wzroku. Korekcja wad z użyciem Epi-Lasika pozwoliła na zmniejszenie powikłań związanych z gojeniem, mniejsze ryzyko bliznowacenia oraz powstania aberracji, skutkuje to lepszą ostrością wzroku i szybszą rehabilitacją po zabiegu. Ta metoda pozwoliła na przygotowanie rogówki pod działanie lasera – bez użycia alkoholu do separacji nabłonka. Dziś najczęściej wykonuję zabiegi techniką EBK.
 3. Wykonałam pionierskie w Polsce zabiegi w terapii stożka rogówki: 
 • cross-linking (utwardzanie rogówki światłem UV)  
 • zastosowałam pierścienie śródrogówkowe (pierwsze w Polsce zastosowanie INTACS)
 • zabiegi łączone (INTACS z cross-linkingiem, wymiana soczewki naturalnej na sztuczną u pacjentów ze stożkiem i zaćmą z cross-linkingiem),
 • wprowadzenie łączonych zabiegów KXL-Avedro z korekcją laserową EBK,
 • wprowadzenie nowoczesnej technologii KXL-AVEDRO w terapii stożka rogówki,
 • wprowadzenie technologii CFX do terapii stożka rogówki (z wykorzystaniem ryboflaviny z witaminą E)

Zabiegi te poprawiają ostrość wzroku, pozwalają odłożyć w czasie konieczność wykonania przeszczepu rogówki, na nowo zastosować korekcję okularową lub soczewkową.

 1. Zastosowałam po raz pierwszy w Polsce Mitomycynę C oraz BSS schłodzonego do 40C w laserowej korekcji wad wzroku. Zastosowanie tych preparatów  w znaczący sposób wpływa na zmniejszenie się liczby powikłań związanych z bliznowaceniem rogówki.
 2. Pierwsze w Polsce zabiegi laserowej korekcji wad wzroku w oparciu o topografię rogówki. Metoda ta jest stosowana w przypadkach m.in. korekcji astygmatyzmu pooperacyjnego (po wcześniejszej operacji zaćmy z tzw. szerokiego cięcia czy przeszczepie rogówki) pozwala na dobranie okularów lub szkieł kontaktowych co skutkuje obuoczną prawidłową użyteczną ostrością wzroku.
 3. Wspólnie z prof. Jerzym Szaflikiem pierwsze w Polsce zastosowanie lasera do korekcji prezbiopii.
 4. Pierwsze w Polsce zabiegi korekcji laserowej techniką SmartSurf z wykorzystaniem lasera Amaris 1050.

Jestem autorem wielu grantów, prac statutowych i własnych.

Jestem autorem lub współautorem ponad 150 publikacji

Ponadto w dorobku znajdują się ponad 130 doniesień zjazdowych wygłoszonych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Brałam czynny udział w ponad 100 kongresach, sympozjach krajowych i zagranicznych także o zasięgu ogólnoświatowym.

Szkolenia:

 • Odbyłam staże  pod okiem specjalistów w Paryżu, w La Baule, w Londynie ( Moorfields Eye Hospital), w Pradze , Baltimore USA i Wiedniu , w Ufie.
 • Od 1995 roku uczestniczyłam w ponad 50 kursach doskonalących w czasie kongresów zagranicznych dotyczących chirurgii plastycznej, chirurgii zaćmy, transplantologii, chirurgii refrakcyjnej. Brałam czynny udział wygłaszając wykłady w ponad 100 kongresach, sympozjach krajowych i zagranicznych także o zasięgu ogólnoświatowym.

Wygłosiłam wiele wykładów na zaproszenie. Na swoim koncie mam ponad 140 publikacji, także w pismach zagranicznych, kilka rozdziałów i książek.

Odznaczenia:

 • Srebrny Krzyż Zasługi w 2005 roku
 • Złoty Krzyż Zasługi w 2014 roku

Wykształciłam wielu lekarzy okulistów, chirurgów okulistycznych i chirurgów zajmujących się korekcją wad wzroku. Zawsze staram się wpoić moim uczniom, że dobro pacjenta jest dla nas najważniejsze, lecz nie osiągniemy sukcesu terapeutycznego bez uważnego wysłuchania naszych pacjentów, bez ciągłego dokształcania się, bez pozwolenia, aby okulistyka była naszą pasją.

“Dobro to nie jest tylko wiedza, to jest czyn” 

za: Romain Rolland