ALEKSANDRA OPALA lek. med.

ALEKSANDRA OPALA lek. med.

W LIBERMEDIC zajmuję się diagnostyką wad wzroku, stożka rogówki, badaniami kwalifikacyjnymi do laserowej korekcji wzroku, RLE oraz zaćmy. wykonuję zabiegi cross-linkingu (KXL Avedro, Sub400, megaride).

Wykonuję badania: OCT, I-Care.

Asystuję przy konsultacjach prof. Iwony Grabskiej-Liberek oraz operacjach zaćmy RLE, doszczepienia soczewek fakijnych.

 

WYKSZTAŁCENIE:

  • 2021 – specjalista okulistyki
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny 2008-2014, wydział- I Wydział Lekarski, tytuł zawodowy- lekarz
  •  Szkoła Doktorska Medycyny Translacyjnej „Bench to Bedside – B 2 B 4 PhD” Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, od października 2019 r.

 

ZATRUDNIENIE:

 

– Staż podyplomowy, SPSK im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, październik 2014-wrzesień 2015

– Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki, Oddział Kliniczny Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, od sierpnia 2016 r do 2020 r.

 

 

PUBLIKACJE I WYSTĄPIENIA:

 

Aleksandra Opala, Barbara Terelak-Borys, Iwona Grabska Liberek. Polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa. 2019 Klinika Oczna KO-00184-2018-02; artykuł przyjęty do druku dn. 13.06.2019

 

Aleksandra Opala, Iwona Grabska-Liberek. Toryczne soczewki wewnątrzgałkowe- alternatywa dla pacjentów z zaćmą i astygmatyzmem rogówkowym. Świat lekarza 4/2019: 66-67

 

Iwona Grabska-Liberek, Łukasz Kołodziejski, Marta Pietruszyńska, Aleksandra Opala, Dawid Wiącek. Program edukacyjny dla lekarzy praktyków “Kompendium okulistyki”: Rogówkowa chirurgia refrakcyjna. Okulistyka, 2018; (44) (z.4); 1-20 Ranking MNiSW: 7.000

 

Aleksandra Opala, Łukasz Kołodziejski, Ewa Swoboda-Kopeć, Magdalena Sikora, Katarzyna Piskorska-Małolepsza, Maciej Osęka, Iwona Grabska-Liberek. Rola higieny brzegów powiek w przygotowaniu pacjenta do operacji usunięcia zaćmy. The importance of eyelid margin hygiene in cataract surgery preparation.
Okulistyka 2018; (1); 54-58 Ranking MNiSW: 7.000

 

Aleksandra Opala, Anna Plichta, Jacek Kosmala, Urszula Stachowska, Iwona Grabska-Liberek. Ewolucja zmian w badaniu ultrasonograficznym u pacjenta po przeszywającym urazie gałki ocznej – studium przypadku. W: Materiały zjazdowe, [księga abstraktów] 2018 [P/9] 10 Międzynarodowe Sympozjum “Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”: CORNEA 2018, Polska, Wisła, 1-3 marca 2018 [plakat]

 

Anna Plichta, Jacek Kosmala, Aleksandra Opala, Agnieszka Skowyra, Julita Majszyk-Ionescu, Iwona Grabska-Liberek. Leczenie jaskry złośliwej w przebiegu dyslokacji sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej – opis przypadku. Materiały zjazdowe, Księga Abstraktów 2017; 159-160; [poster] 7 Międzynarodowa Konferencja Okulistyka Kontrowersje, Polska, Wrocław, 19-21 października 2017

 

Iwona Grabska-Liberek, Anna Plichta, Aleksandra Opala, Ewelina Czapka, Małgorzata Rembińska, Renata Tomaszewska, Wojciech Suda, Izabella Baranowska, Aneta Michałowska, Izabela Węglicka, Agnieszka Hacz. Prezentacja. Działania Polskiego Towarzystwa Okulistycznego na rzecz profilaktyki w okulistyce. Konferencja „Po pierwsze zdrowie” Badania przesiewowe podstawą realnej profilaktyki zdrowotnej. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 21.11.2017r. Warszawa

 

Aleksandra Opala, Łukasz Kołodziejski, Ewa Swoboda- Kopeć, Magdalena Sikora, Katarzyna Piskorska- Małolepsza, Iwona Grabska- Liberek. Rola higieny brzegów powiek w przygotowaniu pacjenta do operacji usunięcia zaćmy. Plakat. 49. Zjazd Okulistów Polskich, 7-9.06.2018r. Katowice

 

Iwona Grabska-Liberek, Dawid Wiącek, Łukasz Kołodziejski, Marta Pietruszyńska, Aleksandra Opala. Korekcja niedowidzenia spowodowanego wysoką krótkowzrocznością przy pomocy tylnokomorowych soczewek fakijnych – dwunastomiesięczne obserwacje własne.W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 s.22; [2.1] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

 

Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Irmina Jankowska-Lech, Monika Rogowska, Piotr Tesla, Aleksandra Opala, Ewelina Czapka, Agata Kucharska. Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych łączonych z operacją usunięcia zaćmy: fakotrabekulektomii, fakotrabekulektomii z implantem Ologen i fakotrabekulektomii z mitomycyną C w obserwacji rocznej – materiał własny.W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 s.70; [3.12] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

 

Łukasz Kołodziejski, Aleksandra Opala, Dawid Wiącek, Marta Pietruszyńska, Iwona Grabska-Liberek. Ocena skuteczności metody cross linking z usunięciem nabłonka rogówki i modyfikacji metody z zachowaniem nabłonka rogówki (CFX Megaride) w terapii stożka rogówki w obserwacji rocznej. W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019
s.40; [2.10] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

 

Aleksandra Opala, Edyta Czapczyńska, Jacek Kosmala, Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek. Oczny zespół niedokrwienny jako wyzwanie diagnostyczne – opis przypadku i przegląd literatury.W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 s.338; [18.25] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

 

Aleksandra Opala, Hanna Garnier, Ewelina Wojciechowska, Dariusz Wyrzykowski, Piotr Czauderna, Iwona Grabska-Liberek. Torbiel dermatoidalna oczodołu u dzieci – trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Opis przypadków i przegląd literatury. W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 368-369; [18.40] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

 

Aleksandra Opala, Piotr Tesla, Iwona Grabska-Liberek. Z czym można pomylić ciało obce wewnątrzgałkowe? – obrazowanie narządu wzroku po przebytym urazie penetrującym gałki ocznej – studium przypadku. W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 s.412; [18.61] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

 

 

STYPENDIA ZAGRANICZNE:

 

2012/2013- studia w ramach programu ERASMUS- Università degli Studi di Napoli
Federico II, Facoltà Medicna e Chirurgia, Neapol, Włochy

 

-2013 observership- Ellis Hospital, Schenectady, NY, USA

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 

  • Koło Chirurgiczne Wojskowego Instytutu Medycznego, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Warszawie- 2011-2013- członek

 

  • PTO – Polskie Towarzystwo Okulistyczne- członek

 

W ramach działalności Kliniki Okulistyki:

 

– Współautor i koordynator badania klinicznego „Higiena brzegów powiek u pacjentów zakwalifikowanych do operacji usunięcia zaćmy- badanie aplikacyjne produktu Hexaclean”

– Wystąpienia w ramach spotkań naukowych w Klinice – 2017

– Uczestnictwo w kwalifikacji pacjentów, leczeniu i prowadzeniu dokumentacji w ramach Programu lekowego leczenia neowaskularnej postaci AMD

 

Udział w okulistycznych badaniach przesiewowych w ramach wielospecjalistycznej akcji badań przesiewowych „Po pierwsze zdrowie” pod kierunkiem prof. Henryka Skarżyńskiego, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, w latach 2017-2019.

 

Udział w krajowych i międzynarodowych okulistycznych konferencjach naukowych.

 

 

Kursy:

 

 

Advanced Vitreoretinal Surgery Meeting. 27.06.2019r. Barcelona, Hiszpania

 

Zastosowanie metody cross-linking w terapii schorzeń rogówki. XI Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” 28.02.2019r. Wisła

 

Diagnostyka ultrasonograficzna w okulistyce. XI Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” 28.02.2019r. Wisła

 

Jak indywidualnie dopasować technikę chirurgii refrakcyjnej do pacjenta? XI Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” 28.02.2019r. Wisła

 

Warsztaty „Efektywna terapia anty-VEGF w grupie pacjentów z nAMD”. 08.01.2019r. Warszawa

 

Warsztaty szkoleniowe w zakresie wykonywania iniekcji doszklistkowych- 17.11.2017r. Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Topografia i tomografia rogówki. X Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki” 02.03.2018r. Wisła

 

Jaskra oporna na leczenie. VII Międzynarodowa Konferencja Okulistyka Kontrowersje, 19-21.10.2017r. Wrocław

 

Nowe możliwości w diagnostyce obrazowej siatkówki. VII Międzynarodowa Konferencja Okulistyka Kontrowersje, Wrocław, 19-21.10.2017r.

 

Swept Source OCT. Sympozjum Jaskrowo-Siatkówkowe, Łódź, 23-24.03.2017

 

 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH:

 

Język angielski– biegły

Język włoski– komunikatywny