Skip to content

Leczenie jaskry

ZAREJESTRUJ SIĘ

Leczenie jaskry

Jaskra to choroba oczu objawiająca się podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, co prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Objawami jaskry są: ból oczu, swiatłowstręt, pogorszenie w polu widzenia charakteryzujące się „ciemną obwódką” – pacjent ma ograniczone pole widzenia do centralnej części.

Klinika LIBERMEDIC jest wyposażona w sprzęt umożliwiajacy pełną diagnostykę jaskry: mamy nowoczesny perymetr (pole widzenia), OCT – dzięki którym możemy monitorować przebieg choroby. Leczenie jaskry zwykle polega na podawaniu leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Są to najczęściej krople do oczu – ale można tez podawać leki ogólnoustrojowe.

Kiedy leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów – wkroczyć musi chirurgia.
W Libermedic wykonywane są wszelkie wysokospecjalistyczne operacje jaskry

  1. Kanaloplastyka,
  2. Wszczep implantów ExPress,
  3. Tradycyjna trabekulektomia

Zabiegi wykonywane są w trybie ambulatoryjnym

Nasi specjaliści

Iwona Grabska – Liberek
Monika Rogowska
Barbara Terelak-Borys