Skip to content

DAWID WIĄCEK lek. med.

DAWID WIĄCEK lekarz

 

 

W LIBERMEDIC:

  • zajmuję się diagnostyką stożka rogówki;
  • wykonuję zabiegi cross-linking (epi-off, epi-on, sub400) u dzieci i dorosłych;
  • kwalifikuję pacjentów do laserowej korekcji wad wzroku;
  • kwalifikuję pacjentów do operacji zaćmy i RLE z wykorzystaniem soczewek monofokalnych, EDOF, multifokalnych i torycznych;
  • wykonuję zabiegi laserowe (kapsulotomia, irydotomia)
  • wykonuję badanie I-Care oraz OCT.

W 2014 roku ukończyłem Akademię Medyczną we Wrocławiu. W 2021 r. ukończyłem szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Okulistyki, Oddział Kliniczny Okulistyki SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.

Publikacje:

Iwona Grabska-Liberek, Dawid Wiącek, Łukasz Kołodziejski, Marta Pietruszyńska, Aleksandra Opala. Korekcja niedowidzenia spowodowanego wysoką krótkowzrocznością przy pomocy tylnokomorowych soczewek fakijnych – dwunastomiesięczne obserwacje własne.W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 s.22; [2.1] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

Iwona Grabska-Liberek, Łukasz Kołodziejski, Marta Pietruszyńska, Aleksandra Opala, Dawid Wiącek. Program edukacyjny dla lekarzy praktyków “Kompendium okulistyki”: Rogówkowa chirurgia refrakcyjna. Okulistyka, 2018; (44) (z.4); 1-20 Ranking MNiSW: 7.000

Iwona Grabska-Liberek, Dawid Wiącek, Łukasz Kołodziejski, Marta Pietruszyńska, Aleksandra Opala. Korekcja niedowidzenia spowodowanego wysoką krótkowzrocznością przy pomocy tylnokomorowych soczewek fakijnych – dwunastomiesięczne obserwacje własne.W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019 s.22; [2.1] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

Łukasz Kołodziejski, Aleksandra Opala, Dawid Wiącek, Marta Pietruszyńska, Iwona Grabska-Liberek. Ocena skuteczności metody cross linking z usunięciem nabłonka rogówki i modyfikacji metody z zachowaniem nabłonka rogówki (CFX Megaride) w terapii stożka rogówki w obserwacji rocznej. W: Materiały zjazdowe, [księga absktraktów] 2019
s.40; [2.10] 50. Zjazd Okulistów Polskich Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Polska, Warszawa, 6-8 czerwca 2019

21-letnia pacjentka z zaawansowaną jednostronną neuropatią jaskrową spowodowaną anomalią strukturalną kąta przesączania – opis przypadku.
D. Wiącek, P. Duda, I. Jankowska-Lech, J. Kosmala, U. Stachowska, I. Grabska-Liberek.

Szybka diagnoza i terapia jako szansa na odzyskanie pełnej ostrości wzroku w pierwotniakowym zapaleniu rogówki – opis przypadku
Barbara Terelak – Borys, Ewelina Czapka, Dawid Wiącek, Marta Żeberkiewicz, Anna Tręda, Monika Rogowska, Iwona Grabska-Liberek.

Trudności w diagnostyce nowotworów gruczołu łzowego na podstawie opisu przypadku. Autorzy: Dawid Wiącek, Katarzyna Ciepłowska, Agnieszka Serwatka, dr n. med. Irmina Jankowska-Lech, dr n. med. Jacek Kosmala, prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek.

Cyklosporyna A – panaceum na schorzenia powierzchni oka?
Prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska – Liberek, Dawid Wiącek.
 
TRUDNOŚCI W DIAGNOSTYCE GUZÓW OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO NA PODSTAWIE OPISU PRZYPADKU
Autorzy: lek. Magdalena Kowalska2, lek. Dawid Wiącek1, dr n. med. Irmina Jankowska-Lech1, dr n. med. Marta Leńska-Mieciek2, lek. Anna Plichta1, lek. Urszula Stachowska1, prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer2, prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek1