CENNIK

Cennik obowiązuje od 01.11.2016 r.

PROMOCJA:

„Poniedziałki Seniora” 10 % zniżki na wizytę (za okazaniem legitymacji ZUS) 
„Studenckie czwartki” 10% zniżki na wizytę (za okazaniem legitymacji studenckiej)Promocja obowiązuje do 31.12.2017.

Cross-linking CXF i KXL AVEDRO – jedna cena 2000 zł.

LUCENTIS – cena promocyjna 1000 zł

 Promocja obowiązuje do 31.12.2017.

WIZYTY:

Konsultacja u prof I. Grabskiej – Liberek300zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu z tytułem dr n. med.180zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu150zł

Wizyta kontrolna do 14 dni od pierwszej konsultacji specjalistycznej

Dopłata do doboru okularów

50zł

 

80 zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE  (badania z opisem):

AngioOCT 350 zł
GDX (jedno oko) 60 zł
GDX (dwoje oczu) 80 zł
OCT RNFL+GCL (wide) (jedno oko) 180 zł
OCT RNFL+GCL (wide) (dwoje oczu) 250 zł 
OCT plamki lub tarczy (jedno oko) 110 zł
OCT plamki lub tarczy (dwoje oczu) 160 zł
OCT przedniego odcinka gałki ocznej (jedno oko) 150 zł
OCT przedniego odcinka gałki ocznej (dwoje oczu) 250 zł
USG (jedno oko) 50 zł
USG (dwoje oczu) 80 zł
UBM (jedno oko) 100 zł
UBM dwoje oczu 170 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka (jedno oko) 40 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka (dwoje oczu) 60 zł
Biometria jedno oko 40 zł
Biometria dwoje oczu 60 zł
Angiografia Fluoresceinowa 250 zł
Kolorowe zdjęcie dna oka 50 zł
Komputerowe badanie wady wzroku /Autokeratorefraktometria/ 10 zł
Gonioskopia (dwoje oczu) 30 zł
Tonometria aplanacyjna (dwoje oczu) 30 zł
Tonometria aplanacyjna (w krzywej dobowej jeden pomiar) 20 zł
Wykonanie iniekcji podspojówkowej /bez ceny leku, bez kosztów wizyty/ 40 zł
Wykonanie iniekcji podspojówkowej  /z  ceną leku, bez kosztów wizyty/ 60 zł
Wykonanie iniekcji dożylnej /bez ceny leku/ 40 zł
Płukanie dróg łzowych (dwoje oczu) 40 zł
Próba wydzielania łez – Schirmera (dwoje oczu) 20 zł
Badanie mikroskopowe w kierunku nużeńca 100 zł
Topografia rogówki(TMS 5) jedno oko /badanie w kierunku stożka rogówki/ 80 zł
Topografia rogówki(TMS 5) dwoje oczu /badanie w kierunku stożka rogówki/ 120 zł
Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów urzędowych 50 zł
Pole widzenia (perymetria) jedno oko 30 zł
Pole widzenia (perymetria) dwoje oczu 60 zł

WITREOLIZA LASEROWA:

Wizyta kwalifikacyjna (wizyta + USG)180zł
Zabieg (Zalecane są minimum 2 zabiegi):
Zabieg pierwszy (cena zabiegu obejmuje badanie kontrolne przez 2 tygodnie od zabiegu)
Zabieg drugi (cena zabiegu obejmuje badanie kontrolne przez 2 tygodnie od zabiegu)
600zł
550zł
Wizyta kontrolna po 2 tygodniach od zabiegu (wizyta + USG)180zł

ZABIEGI LASEROWE NA SIATKÓWCE:

Laser koagulujący:
Laseroterapia siatkówki (cukrzyca, degeneracje – jedno oko)
Laseroterapia siatkówki (panfotokoagulacja – jedno oko)
Laseroterapia tęczówki (iridoplastyka – jedno oko)
400zł
500zł
400zł
Laser tnący:
Laseroterapia laser Nd:YAG – kapsulotomia, irydotomia (jednego oka)
300zł

DROBNE ZABIEGI NA GAŁCE OCZNEJ I APARACIE OCHRONNYM OKA:

Usunięcie ciała obcego z rogówki dodatkowo oprócz wizyty 50 zł
Gradówka , kaszak 450 zł
Ostrzykiwanie gradówki  70 zł
Róg skórny, brodawka 450 zł
Skrzydlik 800 zł
Skrzydlik z naszyciem owodni 1400 zł
Usunięcie cysty spojówki 600 zł
Tłuszczyk 500 zł
Kępki żółte 1 zmiana 200 zł
Entropion, Ektropion 1000-1500zł
Laserowe usuwanie rzęs 200 zł
Założenie 3- miesięcznych zatyczek kolagenowych do kanalików łzowych 200 zł

TERAPIA STOŻKA ROGÓWKI:

Wizyta diagnostyczna – stożek rogówki (kwalifikacja do zabiegu) 300 zł
Cross-linking (KXL Avedro) – zabieg w znieczuleniu miejscowym 2200 zł
Cross-linking (CXF) nowość– zabieg w znieczuleniu miejscowym 2500 zł
EBK + KXL Avedro  nowość – zabieg w znieczuleniu miejscowym 4500 zł
wizyty kontrolne do miesiąca bezpłatnie
wizyty kontrolne od 1 do 3 miesięcy 50 zł (100 zł u prof. Liberek)
wizyty kontrolne od 3 miesięcy do 1 roku 150 zł (300 zł u prof. Liberek)

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE:

preparat EYLEA
preparat OZURDEX
2000zł
4950zł
preparat LUCENTIS
preparat AVASTIN
2000zł
800zł

LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU – NOWY LASER JUŻ W LISTOPADZIE !

Badanie kwalifikacyjne  (dwoje oczu)300 zł
Zabieg- WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

 

OPERACJE WYKONYWANE PRZEZ PROF. Iwonę GRABSKĄ – LIBEREK

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)4000zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)6200zł
Z soczewką Acrysof Naturall+ 650zł
Z soczewką Acrysof IQ+ 850zł
Z soczewką Acrysof Toric+2200zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ+3600zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ+4600zł
Z soczewką Acrysof Panoptix IQ NOWOŚĆ+3600zł
Z soczewką REVERSO© Acrysof IQ NOWOŚĆ+3600zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)4000zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)5000zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną KANALOPLASTYKĄ i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)9500zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu Ex Press i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)8000zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii lub ECP (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)3000zł
Metodą trabekulektomii z zastosowaniem implantu Ex-press (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)6500zł
Metodą KANALOPLASTYKI (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)8000zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

standard ( wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu)6400zł
z soczewką Artisan ( wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu)7400zł

5. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej AMO– korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ soczewka AMO Verysise4600zł (w tym przedpłata 2300zł)
+ soczewka AMO Verysise Toric5800zł (w tym przedpłata 3500zł)

6. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej ICL – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

Kwalifikacja do operacji500zł
+ Soczewka Staar ICL Myopic spherical ((M)6200zł (w tym przedpłata 3000zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic (H)7000zł (w tym przedpłata 3800zł)
+ Soczewka Staar ICL Myopic Toric (MT)7500zł (w tym przedpłata 4300zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic Toric (HT)9200zł (w tym przedpłata 6000zł)