CENNIK

Cennik obowiązuje od 01.11.2016 r.

PROMOCJA:

„Poniedziałki Seniora” 10 % zniżki na wizytę (za okazaniem legitymacji ZUS) 

„Studenckie czwartki” 10% zniżki na wizytę (za okazaniem legitymacji studenckiej)

 

OCT RNFL+GCL  200 pln zamiast 250 pln (dwoje oczu) 

 

Promocja obowiązuje do 31.12.2017.

 

Promocja do 31.08.2017.

WIZYTY:

Konsultacja u prof I. Grabskiej – Liberek300zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu z tytułem dr n. med.180zł
Wizyta u specjalisty chorób oczu150zł
Wizyta kontrolna do 14 dni od pierwszej konsultacji specjalistycznej50zł

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

AngioOCT
350 zł
GDX  z opisem (jedno oko)
GDX z opisem (dwoje oczu)
60 zł
80 zł

OCT RNFL+GCL z opisem (jedno oko)

OCT RNFL+GCL z opisem (dwoje oczu)

OCT plamki lub tarczy (jedno oko)

OCT plamki lub tarczy (dwoje oczu)

/badania z opisem/

 

180 zł

200 zł 

110 zł
160 zł

 

 

OCT przedniego odcinka gałki ocznej (jedno oko)

OCT przedniego odcinka gałki ocznej (dwoje oczu)

/badania z opisem/

150 zł

250 zł

 

USG (jedno oko)
USG (dwoje oczu)

50 zł
80 zł

UBM (jedno oko)

UBM dwoje oczu

100 zł

170 zł

Pachymetria i badanie śródbłonka (jedno oko)40 zł
Pachymetria i badanie śródbłonka (dwoje oczu)60 zł
Biometria jedno oko40 zł
Biometria dwoje oczu60 zł
Angiografia Fluoresceinowa (z opisem)250 zł
Kolorowe zdjęcie dna oka50 zł
Komputerowe badanie wady wzroku /Autokeratorefraktometria/10 zł
Gonioskopia (dwoje oczu)30 zł

Tonometria aplanacyjna (dwoje oczu)

Tonometria aplanacyjna (w krzywej dobowej jeden pomiar)

30 zł

20 zł

Wykonanie iniekcji podspojówkowej /bez ceny leku, bez kosztów wizyty/

Wykonanie iniekcji podspojówkowej  /z  ceną leku, bez kosztów wizyty/

40 zł

60 zł

Wykonanie iniekcji dożylnej /bez ceny leku/40 zł
Płukanie dróg łzowych (dwoje oczu)40 zł
Próba wydzielania łez – Schirmera (dwoje oczu)20 zł
Badanie mikroskopowe w kierunku nużeńca100 zł

Topografia rogówki(TMS 5) jedno oko

Topografia rogówki(TMS 5) dwoje oczu

/badanie w kierunku stożka rogówki/

 

80 zł

120 zł

 

 

Wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów urzędowych50 zł
Pole widzenia (perymetria) jedno oko30 zł
Pole widzenia (perymetria) dwoje oczu60 zł

WITREOLIZA LASEROWA:

Wizyta kwalifikacyjna (wizyta + USG)180zł
Zabieg (Zalecane są minimum 2 zabiegi):
Zabieg pierwszy (cena zabiegu obejmuje badanie kontrolne przez 2 tygodnie od zabiegu)
Zabieg drugi (cena zabiegu obejmuje badanie kontrolne przez 2 tygodnie od zabiegu)
600zł
550zł
Wizyta kontrolna po 2 tygodniach od zabiegu (wizyta + USG)180zł

ZABIEGI LASEROWE NA SIATKÓWCE:

Laser koagulujący:
Laseroterapia siatkówki (cukrzyca, degeneracje – jedno oko)
Laseroterapia siatkówki (panfotokoagulacja – jedno oko)
Laseroterapia tęczówki (iridoplastyka – jedno oko)
400zł
500zł
400zł
Laser tnący:
Laseroterapia laser Nd:YAG – kapsulotomia, irydotomia (jednego oka)
300zł

DROBNE ZABIEGI NA GAŁCE OCZNEJ I APARACIE OCHRONNYM OKA:

Usunięcie ciała obcego z rogówki dodatkowo oprócz wizyty50 zł
Gradówka , kaszak450 zł
Ostrzykiwanie gradówki 70 zł
Róg skórny, brodawka450 zł
Skrzydlik800 zł
Skrzydlik z naszyciem owodni1400 zł
Usunięcie cysty spojówki600 zł
Tłuszczyk500 zł
Kępki żółte 1 zmiana200 zł
Entropion, Ektropion1000-1500zł
Laserowe usuwanie rzęs200 zł

TERAPIA STOŻKA ROGÓWKI:

Wizyta diagnostyczna – stożek rogówki (kwalifikacja do zabiegu)300 zł
Cross-linking (KXL Avedro) – zabieg w znieczuleniu miejscowym2200 zł
wizyty kontrolne do miesiącabezpłatnie
wizyty kontrolne od 1 do 3 miesięcy50 zł (100 zł u prof. Liberek)
wizyty kontrolne od 3 miesięcy do 1 roku150 zł (300 zł u prof. Liberek)

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE:

preparat EYLEA
preparat OZURDEX
2000zł
4950zł
preparat LUCENTIS
preparat AVASTIN
2000zł
800zł

LASEROWA KOREKCJA WAD WZROKU LASEREM MEL-80:

Badanie kwalifikacyjne  (dwoje oczu)250zł
Zabieg:
Metodą LASEK (jedno oko)
Metodą LASEK +TR/ wave front (jedno oko)
Metodą EBK (jedno oko)
Metodą EBK + TR/ wave front (jedno oko)
2300zł
3400zł
3200zł
4300zł
Wizyty kontrolne:
Wizyta kontrolna do miesiąca
Wizyta kontrolna 2 i 3 miesiąc

w cenie zabiegu

60zł

OPERACJE WYKONYWANE PRZEZ PROF. Iwonę GRABSKĄ – LIBEREK

1. Operacje zaćmy:

Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)4000zł
Metodą femtofakoemulsyfikacji (fakoemulsyfikacja zaćmy z zastosowaniem lasera femtosekundowego) z wszczepem soczewki zwijalnej z filtrem UV (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)6200zł
Z soczewką Acrysof Naturall+ 650zł
Z soczewką Acrysof IQ+ 850zł
Z soczewką Acrysof Toric+2200zł
Z soczewką Acrysof Restor IQ+3600zł
Z soczewką Acrysof Restor Toric IQ+4600zł
Z soczewką Acrysof Panoptix IQ NOWOŚĆ+3600zł
Z soczewką REVERSO© Acrysof IQ NOWOŚĆ+3600zł

2. Operacje jednoczasowe zaćmy i jaskry:

Metodą zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki twardej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)4000zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną trabekulektomią z wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)5000zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesną KANALOPLASTYKĄ i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)9500zł
Metodą fakoemulsyfikacji zaćmy z równoczesnym doszczepieniem implantu Ex Press i wszczepem soczewki zwijalnej (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)8000zł

3. Operacje jaskry:

Metodą trabekulektomii lub ECP (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)3000zł
Metodą trabekulektomii z zastosowaniem implantu Ex-press (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)6500zł
Metodą KANALOPLASTYKI (w tym: cena kwalifikacji, opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)8000zł

4. Operacje podwichniętej soczewki z fiksacją śródskleralną:

standard ( wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu)6400zł
z soczewką Artisan ( wraz z ceną kwalifikacji, opieką anestezjologiczną i wizytami kontrolnym do 2 tygodni po zabiegu)7400zł

5. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej AMO– korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

+ soczewka AMO Verysise4600zł (w tym przedpłata 2300zł)
+ soczewka AMO Verysise Toric5800zł (w tym przedpłata 3500zł)

6. Operacje doszczepienia soczewki fakijnej ICL – korekcja wysokiej krótko- i nadwzroczności (w tym: cena opieki anestezjologicznej i wizyty kontrolne do 2 tygodni po zabiegu)

Kwalifikacja do operacji500zł
+ Soczewka Staar ICL Myopic spherical ((M)6200zł (w tym przedpłata 3000zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic (H)7000zł (w tym przedpłata 3800zł)
+ Soczewka Staar ICL Myopic Toric (MT)7500zł (w tym przedpłata 4300zł)
+ Soczewka Staar ICL Hyperopic Toric (HT)9200zł (w tym przedpłata 6000zł)